Impact coronavirus voor ondernemers

Station88 Huis voor Ondernemerschap en Innovatie. We zijn er voor jou in goede en minder goede tijden. Zo ook nu. Naast fysieke gevolgen kan het coronavirus ook financiële gevolgen hebben voor jou als ondernemer.

Gezien de realiteit van de dag besloten we in gesprek te gaan met Wim Verheijen werkzaam als Ondernemersadviseur bij Ondernemersadvies van gemeente Tilburg. Wim werkt gemiddeld drie dagen in de week in Station88 om ondernemers te ondersteunen in zijn of haar onderneming.

‘Deze week werd een oproep gedaan aan alle medewerkers van de gemeente Tilburg om zoveel mogelijk vanuit huis te werken, dit conform het advies van RIVM; zo ook aan de medewerkers van Ondernemersadvies. Waar mogelijk wordt thuisgewerkt maar dit is niet in alle gevallen reëel en passend gezien de ontstane situatie. De hoeveelheid vragen die ondernemers juist op dit moment hebben is enorm. Waar mogelijk vinden gesprekken nog plaats in Station88, maar gezien de ontstane situatie is bellen of face-timen zeker mogelijk om prangende vragen van ondernemers te beantwoorden.

Sparringpartner
De vragen die op ons afkomen zijn verschillend van aard, de gevolgen van de corona maatregelen raken iedereen, een specifieke doelgroep of branche is eigenlijk niet te noemen. We ondersteunen op dit moment met name door het geven van adviezen, het wijzen op regelingen, toepassen van de wettelijke Bbz-regeling, bieden van mogelijkheden in ondersteunende maatregelen, tips en tricks. Net als altijd zijn we sparringpartner zodra een ondernemer aangeeft hier behoefte aan te hebben. Ondernemers die zich bij ons en bij andere instanties melden, zijn bijvoorbeeld ondernemers die hun omzet acuut zien dalen, ondernemers zonder weerstandsvermogen, ondernemers waarvan de partner geen inkomen heeft, ondernemers die voorzien het loon van de medewerkers niet meer te kunnen uitbetalen.’

Casussen
‘Een van de casussen die bij ons binnenkomen is een casus van een bedrijf die afhankelijk is van onderdelen die uit Noord-Italië komen ten behoeve van zijn productieproces en die mogelijk niet geleverd kunnen worden. Indien dit issue niet binnen drie weken is opgelost of als er geen andere maatregelen genomen worden kan de ondernemer zijn productie niet op gang houden. Hoe ga je als ondernemer hiermee om? En welke adviezen geef je hem als ondernemersadviseur? Gelukkig zijn ondernemers over het algemeen heel goed zelfredzaam, maar in deze situatie kan het toch prettig zijn hierover te kunnen sparren. Adviezen kunnen zijn, het zoeken van (tijdelijke) andere toeleveringsleveranciers, vinden van voorraad bij concullega’s, werktijdverkorting voor het personeel, contact met de brancheorganisatie maar ook het advies om de 155-toets te doen indien het ‘ondernemersinkomen in privé’ wegvalt.’

Adviezen op een rij
‘Op dit moment wordt een beroep gedaan op een brede range aan ondersteuningsmaatregelen. Voor ons als Ondernemersadvies om daarin goed te kunnen verwijzen, adviseren en onze wettelijke taak toe te passen. Met betrekking tot financiële steun bij gevolgen coronacrisis geven wij onder andere de volgende adviezen:

- Bekijk actuele informatie voor MKB ondernemers over wat je moet weten als ondernemer over het coronavirus op website van MKB Nederland.

- Op de website van UWV vind je alle informatie over werktijdverkorting.

- De Kamer van Koophandel heeft een speciaal telefoonnummer opengesteld voor over de impact van het coronavirus. Bij het coronaloket kun je terecht met al je vragen over de impact van het coronavirus voor jouw bedrijf. Het nummer is 0800-2117. Verder verwijzen we naar de informatie en adviezen die te vinden is op de website van KvK.

- Het Ministerie van Financiën heeft via de Belastingdienst de mogelijkheid gecreëerd voor een verzoek tot bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Via www.belastingdienst.nl onder zoekterm ‘Uitstel van betaling ondernemers bij bijzondere omstandigheden.’

- Check de website van Ondernemersadvies en bekijk de adviezen voor ondernemers en doe indien nodig de check via Stichting 155 of je in aanmerking komt voor de Bbz regeling. Deze regeling is er onder andere voor ondernemers in tijdelijke financiële problemen (bijvoorbeeld als gevolg van de corona maatregelen). Kom niet langs maar meld je online.

Overige adviezen van een aantal partners van Station88 zijn als volgt:

- Banken, zoals Rabobank, reageren proactief op signalen van ondernemers, maar ga zelf ook op tijd in gesprek met je bank. Voorzie de problemen, wacht niet af en maak scenarioanalyses. Maak een afspraak, juist nu, en bereid deze voor door goed huiswerk te doen.

- Loop je tegen juridische vraagstukken aan of maak je je zorgen over de mogelijke juridische consequenties neem dan vooral contact op met specialisten. Een advocatenkantoor zoals VDT advocaten ontzorgt je graag en denkt met je mee. Pak gerust de telefoon en bel ze.

- Door op tijd fiscale maatregelingen te nemen kun je als ondernemer je liquiditeitspositie mogelijk verbeteren. Een accountantsadviesbureau zoals HLB van Daal kan je begeleiden met het in gang zetten van werktijdverkorting, zo ook met de arbeidsrechtelijke gevolgen voor je medewerkers. Denk ook aan het ondersteunen van je belastingaangifte en de hierboven beschreven ‘bijzonder uitstel van betaling’. Neem contact op met ze op indien je de behoefte hebt om hierover te sparren.

Station88 ondersteunt je graag waar mogelijk. Heb je een specifieke vraag of wil je dat wij je met specialisten van onze partners in contact brengen? Stuur een mailtje of bel ons op 013-303 41 02.