Kennistool Corona Workarounds

Herontwerp je werk om corona heen. Opstarten en doorwerken tijdens de coronacrisis. Hoe doen we dat gezond, productief en verantwoord? Hoe kunnen we slim om Covid-19 heen werken?

De NSvP (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek) heeft in samenwerking met Siebren Houtman (eelloo) en Ton Wilthagen (Universiteit Tilburg) alvast 65 innovatieve en werkbare oplossingen in beeld gebracht en gekoppeld aan een beroepenmonitor. De Corona Workarounds zijn fysieke, technologische en organisatorische oplossingen die kunnen helpen om werktaken minder coronagevoelig te maken.

Om het virus heen werken
Omdat een vaccin tegen Covid-19 waarschijnlijk nog enige tijd op zich zal laten wachten, is het vormgeven van een anderhalvemetereconomie voor het uitbreiden van de economische activiteiten cruciaal. De Corona Workarounds tool geeft voor 965 beroepen inzicht in de corona-gevoeligheid op taakniveau. De initiatiefnemers van Corona Workarounds roepen werkgevers, werknemers en hun organisaties, brancheorganisatie, wetenschappers en vakexperts op hun kennis en ervaring beschikbaar te stellen om na een intelligente lockdown nu met intelligente workarounds de economie weer zo veilig, gezond én rendabel mogelijk op gang te helpen.

965 beroepen, 41 taakgroepen, 65 workarounds:
Benieuwd? Kijk dan op www.coronaworkarounds.nl